Personlighetsbedömning

Inom den tradition vi arbetar, används olika metoder som tillsammans kan säga något om personligheten, inklusive gränserna för en persons förmåga och personens både medvetna och omedvetna drivkrafter att utföra en uppgift. Det innebär både kognitiva test av förmåga, självskattningar och intervjuer, och performancebaserade personlighetstest (PPT).

Testresultaten är inte i sig bedömningen, utan indikationer på ett fungerande som behöver analyseras till en större helhet. Ibland är det enkelt – alla resultat går i samma riktning och talar ett tydligt språk. Ibland är det svårare. De kandidater som skall bedömas har olika styrkor och riskområden, men ingen är 100% matchad till kontexten. Testresultaten överensstämmer inte utan kräver en fördjupad analys.

För detta behövs det en kvalificerad personbedömare, som metodiskt integrerar relevanta testdata mot bakgrund av en personlighetsteori vilket ger en FÖRSTÅELSE av individens relativt stabila fungerande som vi kallar personlighet. En förståelse av de specifika förhållandena i en organisation ökar ytterligare träffsäkerheten och underlättar matchning av personlighet mot befattning, som organisationskultur, relationer och tyst kunskap.

Sustainable Applied Human Resources and Assessment