cropped-8-rutor.png

Wartegg

Warteggs teckningstest är ett enkelt performancebaserat personlighetstest där testpersonen får göra en serie teckningar i åtta rutor, som var och en innehåller en liten figur. Warteggs omsorgsfulla urval av figurer som är enkla men har en stark och allmängiltig dragningskraft, utgör själva grunden för testets potential. Likt alla performancebaserade personlighetstester bygger metoden sedan på att personens beteende, som svar på den relativt ostrukturerade uppgiften, kan påvisa underliggande personlighetsdynamik och mönster för perception och motivation via scoring och analys enligt strikta och beprövade kriterier.

Crisi Wartegg System (CWS) som är ett strukturerat scoring och uttolkningssystem, har utvecklats i Italien sedan början av 1980-talet, av Alessandro Crisi, universitetslärare i personlighetspsykologi och diagnostik vid Roms största universitet.

wartegginstitutet

 

Sustainable Applied Human Resources and Assessment