SAHRA är ett konsultbolag som är specialiserat på individualiserade och fördjupade utredningar. Namnet står för Sustainabel Applied Human Resources and Assessment och speglar att vi sedan början 2009 har erbjudit fördjupade och utvecklande psykologiska personlighetsbedömnignar i urval och utveckling.

Vi gör skillnad i  urvalsbedömningar eller utvecklingsaktiviteter, där en fördjupad förståelse av individens potential och drivkrafter är en nyckel till framgång. Vi har lång erfarenhet inom både näringsliv och offentlig förvaltning, på höga och lägre, men ofta utsatta positioner.

Vi arbetar även sedan många år med urval inom främst civilt internationellt utvecklingssamarbete i fält, inom både myndigheter och fristående organisationer. Värdet ligger i den fördjupade förståelsen av dig själv, din medarbetare eller chefen du rekryterar som underlag för en matchning till era behov just nu och i framtiden.