Öka din förståelse

SAHRA är ett psykologkonsultbolag som är specialiserat på individualiserade och fördjupade personbedömningar.

Vi gör skillnad i  urvalsbedömningar eller utvecklingsaktiviteter, där en fördjupad förståelse av individens potential och drivkrafter, medvetna och omedvetna, är en nyckel till framgång. Vi har lång erfarenhet inom både näringsliv och offentlig förvaltning, på höga och lägre, men ofta utsatta positioner. Vi arbetar sedan många år med urval inom främst civilt internationellt utvecklingssamarbete i fält, inom både myndigheter och fristående organisationer.

Värdet ligger i den fördjupade förståelsen av dig själv, din medarbetare eller  chefen du rekryterar. Vad är det som driver en person – medvetet eller mindre medvetet/synligt – och vilka förmågor, styrkor eller kanske riskområden blir synliga. Våra analyser bygger på intervju och robusta testmetoder grundade i dynamisk personlighetsteori som kan ge resultaten mening. I nästa steg har vi en öppen dialog omkring resultaten och hur personen matchar rollen, vem som passar er verksamhet bäst, eller vilken roll som passar dig som kandidat bäst.

I urvalsbedömningar är återkoppling alltid ett tillfälle till personlig utveckling som alla erbjuds . Hur kan en komma vidare på sin väg oavsett en får jobbet eller ej? Det stärker också förtroendet för er rekryteringsprocess. Tillsammans kan vi se vilket stöd en person har nytta av i uppfyllandet av en roll och emellanåt är återkopplingen en ingång till en längre samtalsserie.

I gemensam utvecklande personbedömning är personlig utveckling själva syftet med personbedömningen i en speciell coachningsmetod som tar avstamp i psykologtesterna, och som ger dig en snabb förståelse för vad som är viktiga och utvecklande områden att fokusera och vilka resurser du kan använda till det.

Sustainable Applied Human Resources and Assessment