Jag heter Malin Holm och jag har specialiserat mig på att göra individuella och fördjupande analyser av personlighet och förmåga. Det har varit mitt fokus sedan jag blev psykolog 1995, och jag har idag lång erfarenhet av det.

För mig är det viktigt att förstå möjligheter, begränsnignar och viktiga drivkrafter hos en viss person för att kunna göra förutsägelser. Jag är specialiserad på psykologiska tester som tillåter en större variation i hur personligheten kommer till uttryck, s k performancebaserade personlighetstester.

Flera olika typer av metoder behövs dock för att belysa personligheten ur olika perspektiv eftersom ingen människa är statisk utan vi alla har en högsta och en lägstanivå, situationer där vi kommer till vår rätt och andra där vi är mindre trygga. Det är den dynamiken och hur den till exempel samspelar med de krav en befattning ställer, som är fokus för en fördjupad psykologisk personlighetsanalys.

Det är också en väldigt bra utgångspunkt för utveckling och hjälper en att snabbt komma på rätt spår i en coachning, att förstå drivkraften bakom utmaningar eller resurser att använda för att nå mål.

Jag är med och metodutvecklar, undervisar och engagerar mig också för frågorna som ordförande i
föreningen för psykologisk personlighetsbedömning.