Jag heter Malin Holm och jag är legitimerad psykolog sedan 1995. Jag har alltid arbetat med fokus på fördjupad förståelse av personlighet och inom många olika verksamhetsområden,
och jag har idag lång erfarenhet av det.

Jag är specialiserad på psykologiska tester som tillåter en större variation i hur personligheten kommer till uttryck, s k performancebaserade personlighetstester.

Flera olika typer av metoder behövs dock för att belysa personligheten ur olika perspektiv eftersom ingen människa är statisk utan vi alla har en högsta och en lägstanivå, situationer där vi kommer till vår rätt och andra där vi är mindre trygga. Det är den dynamiken och hur den till exempel samspelar med de krav en befattning ställer, som är fokus för en fördjupad psykologisk personlighetsanalys.

Jag är med och metodutvecklar, undervisar och engagerar mig också för frågorna som ordförande i
föreningen för psykologisk personlighetsbedömning.