Vi är specialister på fördjupade personbedömningar och har solid erfarenhet ifrån vitt skilda områden: från chefer på krävande toppositioner till störda personligheter som blir föremål för rättspsykiatri. Gemensamt är en kombination av en förståelse av en människas psykologiska förmågor och resurser och hur hon kan använda dessa under press, tillsammans med vad som i grunden driver henne.

Det som skiljer oss från andra konsulter är dels våra metoder. Vi använder psykologspecifika metoder som ger information om hur människor faktiskt kommer att handla, och inte bara hur de säger eller tror att de kommer att handla, i olika situationer. Det är performancebaserade tester av personlighet med hög reliabilitet och validitet, och som kräver psykologkompetens och lång användarerfarenhet.

Urval

Vi har också utvecklad kunskap om vad som gör en person lämpad för internationellt arbete inom utvecklingssamarbetet, freds- och demokratibyggande, och över huvud taget branscher där höga krav ställs på omdöme, stresstålighet och säkerhetstänkande, tillsammans med kulturell och social öppenhet och kompetens. 


Utveckling
Due Diligence