Inom psykologisk personlighetsbedömning används intervju och olika typer av psykologiska tester för att bedöma hur matchad en person är till en befattning, som förmågor, kompetenser, motivation och utvecklingspotential.

Förståelse av de specifika förhållandena i er organisation, som organisationskultur och tyst kunskap, ökar ytterligare träffsäkerheten och underlättar matchning av personlighet mot befattning.