• Urval
  • Utveckling
  • Due Diligence

Urval

bla bla bla

Utveckling

bla bla

People Due Diligence

Inför ett framtida investeringssamarbete belyses alla tänkbara aspekter av en affärsverksamhet och det är klokt att också fördjupa bilden av vilka personligheter ni kommer att samarbeta med. Vi har lång erfarenhet av fördjupade personlighetsanalyser och matchning mot företags behov och tillämpar vår kompetens för att ta reda på det som är viktigt för er. Det som skiljer oss från många andra är djupet och komplexiteten i bedömningen. Människor beter sig olika beroende på situation och en flermetodsbedömning (Multi Method Assessment) används för att belysa personligheten från flera håll och få en djupare förståelse av styrkor såväl som risker. Ni får en god bild av prognosen för smarbetet och en stärkt grund för era investeringsbeslut.