Vi arbetar med Collaborative Coaching Assessment, där intervju och testsituationen utgör verktyg att i samarbete fördjupa förståelsen för typiska situationer och sätt att fungera, som personen vill utveckla eller hantera annorlunda.

Det är en jämställd relation där psykologen är specialist på metoderna och klienten på sig själv, och där vi med ett gemensamt kan öka förståelsen och hitta vägar att lösa problem, undersöka hinder, stärka förmågor och resurser för att hantera sina mindre välutvecklade eller funktionella sidor.

Inledande intervju och testning ligger sedan till grund för vidare samtal utifrån individens behov.

Vanliga situationer är:

chefer som vill bli bättre chefer genom att lära sig mer om sig själva,

personer som gått igenom svåra erfarenheter och vill förstå vad som hänt för att kunna gå vidare med en klar bild av sin egen del, och vad de kanske inte kunde påverka

människor som företaget vill skall utvecklas som har få år kvar i arbetslivet och känner sig lite villrådiga inför detta.

människor som tycker om att regelbundet titta på sig själva utifrån eftersom det hjälper dem att hålla distans i sitt arbete och i det intensiva arbetsklimat vi har idag.