Utveckling

Vi arbetar inspirerade av Stephen Finn och Therapeutic Assessment, ett paradigm inom personbedömning där intervju och tester utgör en möjlighet att snabbt skaffa sig förståelse tillsammans med klienten för typiska situationer och sätt att fungera, som personen kanske vill utveckla eller försöka avveckla.

Det handlar om en jämställd relation där psykologen är specialist på testerna och klienten på sig själv, och där vi med ett gemensamt intresse för klientens utveckling och med testernas hjälp, kan öka förståelsen och hitta vägar att lösa problem, tro på sin förmåga, och utveckla resurser för att hantera sina mindre välutvecklade eller funktionella sidor.

Inledande intervju och testning ligger sedan till grund för vidare samtal utifrån individens behov.

Vanliga situationer är:

chefer som vill bli bättre chefer genom att lära sig mer om sig själva,

personer som gått igenom svåra erfarenheter och vill förstå vad som hänt för att kunna gå vidare med en klar bild av sin egen del, och vad de kanske inte kunde påverka

människor som företaget vill skall utvecklas som har få år kvar i arbetslivet och känner sig lite villrådiga inför detta.

människor som tycker om att regelbundet titta på sig själva utifrån eftersom det hjälper dem att hålla distans till sig själva och sitt arbete i det intensiva arbetsklimat vi har idag.

Sustainable Applied Human Resources and Assessment