Urvalsbedömningar och ledarskap

Det gäller att vara noga i rekryteringen av chefer eftersom personlighet är en anledning till destruktiva ledarskapsbeteenden hos en chef. Personligheten är ganska stabil hos människor och svår att påverka.

Det säger Maria Fors Brandebo som forskar om destruktivt ledarskapsbeteende vid försvarshögskolans ledarskapscentrum. 2018 gav Maria ut boken Destruktivt ledarskap (2018, Studentlitteratur), tillsammans med kollegorna Sofia Nilsson och Gerry Larsson, alla forskare vid Försvarshögskolan.

Med sin forskning visar de bland annat att det är konsekvenserna av ett ledarskap och hur andra uppfattar det, som avgör om det är destruktivt – inte vilken avsikt eller intention ledaren har. Tyvärr har ett destruktivt ledarskap större påverkan på medarbetare än ett positivt, vilket beror på att vi människor rent överlevnadsmässigt är inställda att identifiera och undvika faror.

Lyssna på Maria i podden Fråga Forskaren. Från den 18 september 2020

Det finns alltså all anledning att undvika destruktiva ledarpersonligheteter när vi rekryterar. Det är dock även viktigt att titta på vilka förutsättnignar en ledare har för sitt arbete, eftersom även ganska vanliga beteenden, som vi alla har, kan bli destruktiva om omständigheterna är tillräckligt pressande.

Så både undvikande av personlighetsrelaterade destruktiva drag, och utvecklingen av organisationen och chefer, är viktiga redskap för att undvika destruktiva ledarbeteenden som orsakar mycket skada i organisationer. De mer kända är ”den mörka triaden” som narcissism, machiavellism och psykopati tillsammans brukar kallas, och som är destruktiva ledarbeteenden pga att de bryr sig lite om medarbetaren och sätter sina egna mål först, kosta vad det kosta vill. Unnder en period kan de pressa fram goda resultat ur en personalgrupp, som också kan svetsas samman av frustrationen över det dåliga ledarskapet. Långsiktigt är detta ledarskap dock destruktivt. Det bedriver en slags rovdrift på personalresurserna och utarmar det på olika sätt. Människor blir omotiverade, sjuka eller slutar helt enkelt.

Mindre känt men minst lika destruktivt är det passiva och undlåtande ledarskapet. Det skriker inte lika högt, de passiva cheferna kan beskrivas som ”snälla” men de förmår inte skapa tydlighet och förutsägbarhet i arbetet, genom att de undviker att leda helt och hållet. Otydlighet om mål, ansvarfördelning och vad som allmänt gäller, blir en direkt orsak till dålig arbetsmiljö och är grogrund för en otrygg och mobbande kultur. Det är en destruktiv utveckling som tar fart omgående och som påverkar både medarbetare och resultat negativt.

Urvalsbedömningar och ledarskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *